Børnebyens profil

Fårup Skole og Børneby er beliggende i den nordvestlige del af Randers Kommune – tæt på offentlig transport og E45.

Vi har en fantastisk placering i et naturskønt område i en mindre by med flere lokale erhverv.

Vi er en børneby med skole, SFO og børnehave under samme tag. Børnehaven har 28 børn, SFO har 33 indmeldte børn, og skolen har 161 elever. Skolen er en 0.-9. klasses skole, som også modtager elever fra nabo-landsbyen til overbygningen. Vi er 27 ansatte heraf 14 lærere, 10 pædagoger og tre medhjælpere.

Fårup Skole og Børneby har gode fysiske rammer inde og ude. Der er rummelige klasselokaler, grupperum samt up-to-date faglokaler. Vi prioriterer digitale læremidler, og det understøtter vi ved, at eleverne har en skolecomputer og ved abonnering på adskillige digitale portaler m.v. samt interaktive tavler i undervisningslokalerne.

Vi har fokus på den fortsatte udvikling af børnebyen, og Fårup Skole og Børneby lægger vægt på disse værdier:

  • læring
  • engagement
  • respekt
  • alle bidrager

Værdierne er alle lige vigtige – det er med vilje at den sidste nævnte værdi er ”alle bidrager”, fordi det tydeliggør, hvor vigtigt det er, at vi alle bidrager til vores fællesskab.

Som organisation hjælper vi hinanden i professionelle læringsfællesskaber med at højne børn og unges udvikling, faglige progression og trivsel. Derfor lægger vi også vægt på tydelig kommunikation og forventninger til hinanden og til vores brugere.

Som børneby vil vi være et attraktivt tilvalg, som med tydelige mål for det pædagogiske og faglige arbejde evner at give børn mulighed for at opnå et fagligt niveau og udvikle sociale kompetencer, som giver de bedste muligheder for at få et godt liv og en god trivsel.