UU's vejledning

UU vejleder eleverne i udskolingen om deres muligheder efter 9. klasse og vurderer, om eleverne er uddannelsesparate.

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UU rådgiver om bl.a. uddannelse og job og har til opgave at lave kollektiv vejledning for alle elever i 7.-10. klasse. I løbet af udskolingen vil eleverne bl.a. skulle udarbejde en uddannelsesplan, i erhvervspraktik og gennemføre et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, de overvejer at tage.

På alle grundskoler er der tilknyttet en UU-vejleder. UU-vejlederen kan bl.a. hjælpe eleverne med:

  • at udarbejde deres uddannelsesplan i 8., 9. og 10. klasse.
  • at afklare ønsker til uddannelse og erhverv m.m. efter grundskolen.
  • at finde oplysninger om og besøg på ungdomsuddannelserne m.m.
  • at finde oplysninger om arbejdsmarkedet.
  • at finde praktiksteder.
  • at lave en ansøgning til uddannelse efter grundskolen.

Læs mere om uddannelsesvejledning i 7.-9. klasse her.

Fårup Børnebys UU-vejleder

Fårup Skoles UU-vejleder er Jens Baier Andersen.

Jens kan kontaktes på telefon 89 15 57 19.