Genåbning af Fårup Skole og Børneby

Fårup Skole genåbner for 6. - 9. årgang tirsdag den 19. maj.

Fårup Skole er klar til at tage imod de ældste elever og genåbner for 6.-9. klasse tirsdag den 19. maj.

Skolen vil sikre, at vi skaber en både tryg og udbytterig skoledag for eleverne. Det arbejde er nu i gang.