Skolen og børnebyens profil

I Fårup Skole og Børneby har vi fælles bestyrelse, ledelse, råd, udvalg og traditioner.

For 0.-6. klasse dækker Fårup Skole områderne Fårup og Nørbæk og for 7.-9. klasse Fårup, Asferg, Kåtrup, Nørbæk, Gassum og Kousted.

Fællesbestyrelse, ledelse, råd og udvalg

Fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører tilsyn med skolens og børnebyens virksomhed. Der holdes et månedligt møde, og medlemmerne deltager i udvalgsarbejde sammen med lærerne.

Skoleledelsen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for fællesbestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Pædagogisk råd er rådgivende for skolens leder og fællesbestyrelsen. Der holdes et møde om måneden, og der oprettes i årets løb en del udvalg, som udtaler sig om forskellige områder af skolens og børnebyens virksomhed.

Medarbejderudvalget drøfter de fleste forhold vedrørende undervisning, planlægning, budget, bygninger og personaleanliggender. Medlemmer er skoleinspektøren, lederen af skolefritidsordningen, skolesekretæren, pedellen, tillidsmanden, sikkerhedsrepræsentanten, én lærerrepræsentant, én pædagog og én rengøringsassistent.

Traditioner

  • Der er motionsdag fredag før efterårsferien.
  • Fællessang før juleferien og sommerferien er gamle traditioner på skolen.>
  • Skolefesten afholdes hvert år torsdag før påskeferien.
  • Skolen fejrer sin fødselsdag i august.
  • 7. klasse går luciaoptog.

I løbet af skoleåret bruger de fleste klasser en uge til at lave en projektopgave. I denne uge er det almindelige skema erstattet af tværfagligt arbejde.

Dagen før efterårsferien afholdes Skolernes Motionsløb for hele skolen. 9. klasserne har ansvaret for denne dag, lige fra planlægning til gennemførelse.

Den 1. december har vi en fælles juleklippedag. Eleverne i de forskellige afdelinger af skolen aftaler en ensartet pyntning af gangene. I klasserne pyntes individuelt.

Tirsdag i den sidste uge før sommerferien er der idrætsdag for 0.-6. klasse i Asferg og Fårup, som et led i det gode samarbejde Fårup Skole har med Asferg Skole. Idrætsdagen finder sted på sportsbanerne i Asferg eller Fårup.