Dagligdagen i børnehaven

Her kan du læse om dagligdagen i vores børnehave. Børnene leger største delen af den tid, de er i børnehaven, men der er også mange praktiske ting, der hver dag skal fungere.

Børnene deltager i diverse praktiske aktiviteter i løbet af dagen, f.eks.

  • rydder de op.
  • dækker de bord.
  • rydder og rengør de bordene.
  • rydder de op på legepladsen sidst på dagen.

Disse praktiske aktiviteter har alle et pædagogisk formål.

Den daglige rytme

Børnehaven åbner kl. 06:15, hvor I bliver modtaget på sommerfuglenes stue. Børn og forældre bliver mødt med et "godmorgen" fra de voksne. Herefter hjælper de voksne de børn, der har brug for hjælp til at vinke farvel.

Børnene er fortrinsvis ved sommerfuglene frem til kl. 07:30, hvor de hygger sig med hinanden og de voksne. Kl. 07:30 fordeler vi os på begge stuer. Vi har tilrettelagt vores mødetider sådan, at I kan møde en voksen fra barnets egen stue mellem 08:00 og 16:00. Efterhånden møder der flere børn og voksne ind, og børnene finder sammen med deres venner og går i gang med deres lege.

Hver dag kl. 09:00 holder vi samling med stuens børn. Her er der fokus på den sproglige udvikling, hvorfor vi lægger vægt på at have en dialog med fokus på børnegruppen om dagens aktiviteter, og der inddrages forskellige sprogaktiviteter, eksempelvis rim og remser, fortælling, ugens ord mv.

Tre dage om ugen arbejdes der med læreplansaktiviteter på stuerne. Børnene er delt ind i læreplansgrupper. I kan følge med i læreplansaktiviteterne på opslagstavlen på stuerne.

Kl. 11:00 spiser børnene deres madpakker. Derefter går vi sammen ud på legepladsen og leger her til hen på eftermiddagen afhængig af vejr og vind. I foråret, sommeren og efteråret tilbringer børn og voksne meget tid på legepladsen.

Ca. kl. 14:00 mødes børnene igen og spiser deres frugt eller resterne fra madkassen - enten inde eller ude, afhængig af vejret. Herefter leger børnene videre, indtil de bliver hentet af deres forældre. Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis ved sommefuglene fra kl. 16:00-16:45, men om sommeren er vi lige så ofte på legepladsen.