SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Fårup Skole og Børnebys SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

SFO’en byder på rigtig mange aktiviteter. Eksempler på aktiviteter:

 • Vi har en daglig udetime og børnene skal ud uanset vejret. Her kan børnene frit gøre brug af skolens og SFO’ens udearealer.
 • Vi benytter gymnastiksalen til forskellige fysiske aktiviteter.
 • Vi fejrer børnenes fødselsdage og de forskellige højtider.
 • Vi tager på teaterture og besøger museer.
 • Vi tager på ture i den nærmeste omegn og indsamler naturmaterialer til kreative aktiviteter.
 • Vi bygger huler/telte.
 • Vi leger i SFO’ens puderum.
 • Vi spiller Nintendo WII.

I SFO’en arbejder vi med følgende temaer:

 1. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer
 2. Mødet med natur og kultur
 3. Æstetik, sproglige og kropslige udtryksformer

Til de enkelte temaer har vi følgende mål:

Personlighedsudvikling

Vi vil give børnene mulighed for at have medindflydelse på egen hverdag i SFO’en indenfor de givne rammer samt øvelse i demokratiske beslutninger.

Sociale kompetencer

Vi vil give børnene mulighed for forpligtende fællesskaber og for, at de får en forståelse for hinandens forskelligheder.

Natur

Vi vil motivere børnene til at færdes i naturen.

Vi vil sørge for børnene får indsigt i og viden om naturen, bliver nysgerrige og udforskende.

Vi vil sørge for børnene lærer at blive miljøbevidste og passer på naturen.

Kultur

Vi vil gøre børnene bekendte med de danske traditioner, herunder jul, påske osv.

Vi vil give børnene kendskab til andre kulturer.

Vi vil sørge for, at børnene oplever forskelligartede kulturtilbud.

Æstetik

Vi vil udfordre børnene til at eksperimentere og udtrykke sig kreativt via forskellige medier og materialer.

Sprog

Vi vil fremme børnenes evne til at kommunikere og skabe kontakt.

Vi vil lære børnene at sætte ord på følelser og behov.

Vi vil have, at børnene skal have forståelse for, at det talte sprog hænger sammen med kropsudtryk, mimik, tonefald og stemning.

Kropslige udtryksformer

Vi ønsker, at børnene skal opleve glæde og velvære ved fysiske udfoldelse.

Vi vil styrke børnenes sociale fællesskaber gennem fysiske aktiviteter.

Det er SFO’ens og pædagogernes opgave at sikre, at planlægningen og indretningen af aktiviteter tager hånd om alle de forskellige behov, børnene kan have.

Udover de børn med definerede særlige behov, som fysiske såvel som psykiske handicaps, er det også børn, der af forskellige årsager klarer sig dårligt socialt og derfor har brug for en målrettet opmærksomhed fra pædagogen. Børnenes behov kan variere over tid og i intensitet. Det er ligeledes vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre i forhold til arbejdet med børn med særlige behov.