Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen er bestyrelse for børnehaven, skolen og SFO'en. Her kan du bestyrelsens medlemmer og referater fra bestyrelsesmøderne.

Fællesbestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af fællesbestyrelsen

Formand

Michelle Hegaard Pedersen
Telefon: 4240 8406
E-mailadresse: michellehegaard@hotmail.com

Forældrerepræsentanter

Jens Bach Andersen
Telefon: 27 12 69 86
E-mailadresse: jensbach73@live.dk

Anita Søndergaard Bek
Telefon: 51 95 77 40
E-mailadresse: hanunita@gmail.com

Claus Christian Brøndum
Telefon: 30 86 98 58
E-mailadresse: cbroendum74@gmail.com

Niels Henrik Nørgaard
Telefon: 23 72 99 99
E-mailadresse: niels@hovgaardholstein.dk

Brian Bastrup Søndergaard
Telefon: 28 73 87 42
E-mailadresse: briansondergaard@gmail.com

Suppleant

Rosa Lykke Yde
Telefon: 60 13 46 86
E-mailadresse: rosalykke@hotmail.com  

Ledelsesrepræsentanter

Wivi Bak Hoijer
Telefon: 20619962
E-mailadresse: wivi.bak.hoijer@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Annie Sørensen
E-mailadresse:anni9588@rksit.dk 

Stinne Knudsen
E-mailadresse: stin0794@rksit.dk