Vejen til Fårup Skole og Børneby

Her kan du læse om transport til Fårup Skole og Børneby, skolebus, parkering og øvrige forhold, der har betydning for vejen til skole.

Parkering

Der er parkeringspladser på Gøgevej, Skolebakken og Bakkegårdsvej. Skolens brugere opfordres til primært at benytte sig af førstnævnte.

Forældre bedes undlade bilkørsel i skolegården i tidsrummet 07.50-14.40.

Cykling

Fårup Skole og Børneby er med i Randers Kommunes cykelprojekt "Sikre skolekorridorer". Projektet skal gøre det mere trygt og sikkert for eleverne at gå og cykle til skole.

I foråret 2019 fik Fårup Skole og Børneby en stor permanent cykelbane og en ny cykelhøj med tunnel. Cykelbanen har motiveret flere af de yngste elever til at cykle til skole, efter at de har fået mulighed for at bruge cyklen i frikvartererne.

Der er også anlagt en ny cykelsti på Poppelvænget i Fårup.

Skolebus

Der går skolebus til Fårup Skole og Børneby.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

I den udarbejdede skolebusplan er der kun taget hensyn til transport af skoleelever til og fra kommunens skoler. Skolebusserne vil dog stadig kunne benyttes af alle kommunens borgere i det omfang, der er plads. Der vil dog kun blive kørt til de lokaliteter, der er elever til.

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.

Snevejr

Hvis vejret giver transportproblemer, kan Børn og Skole aflyse skolekørslen. Dette meddeles i Østjyllands Radio, P4 kl. 06.30 eller 07.30. Hvis det skulle blive nødvendigt at sende buseleverne hjem før tiden på grund af vejret, vil der blive taget særligt hensyn til de yngste. Hvis de yngste elever ikke kan sendes hjem, fordi der ikke er nogen hjemme, forventer vi, at forældrene henter dem ved normal skoletids ophør, medmindre man har en aftale om, hvor de kan gå hen (bør meddeles til kontaktlæreren).

Skolen er åben og fungerer altid med de elever, der møder op. Forældrene må selv vurdere, om det er forsvarligt at sende børnene af sted. Giv jeres børn besked på, hvad de skal gøre, hvis busserne er forsinkede eller ikke kommer.