Førskole

Det år hvor barnet starter i skole i august måned. Tilbyder Fårup skole og børneby barnet vores førskoletilbud. Her kan du læse mere om vores førskoletilbud.

Førskoleforløbet er et tilbud, der er på skolen i perioden fra 1. marts til skolestart. 

Mål

-  At alle børn er en del af lærende fællesskaber.

- At sikrer at børneperspektivet inddrages.

- At sikrer forældreperspektivet inddrages.

- At forberede børnene på skolestart.

- At børnene via førskolen oplever en tryg, spændende og udfordrende overgang mellem daginstitution og skole/SFO

- At børnene lærer skolens personale og elever at kende.

- At opbygge et godt socialt sammenhold inden skolestart.

- At udvikle børnene sociale kompetencer gennem legen og andre aktiviteter.

- At der er fokus på dannelse.

- At børnene stifter bekendtskab med skolens struktur. 

- Introducere børnene for dagligdagen i SFO og skabe tryghed ved overgang til skole og SFO. 

-Øve i at hvordan man færdes på skolen.

- Øve selvhjulpen hed

Førskolegruppen hverdag er alle ugens dage i tidsrummet 8.00-14.00. Dagens starter alle ugens dagen ud fra samme struktur. Aktiviteterne i førskolegruppen er alderssvarende læringsaktiviteter, så børnenes færdigheder og kompetencer styrkes hen imod skolestarten. 

Der arbejdes med ud fra de pædagogiske læreplaner

- At lytte, når andre taler.

- modtage kollektive beskeder og efterleve en kollektiv besked.

- Gå i dialog med både voksne og kammerater.

- At tro på sig selv.

- At vente på, at det bliver ens tur.

-At aflæse andres signaler.

- At række hånden op.

- Tydelig kravs sætning fra de voksne side.

- Selvhjulpen omkring daglige opgaver.

- Turdage

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.