Forældresamarbejde

Her kan du læse om den daglige kontakt mellem forældre og personale, forældremøder, forældresamtaler samt forældrerådet og bestyrelsens indflydelse.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.

Hver dag kan I læse på dagssedlen om vores samvær og aktiviteter med børnene. Ved vægter højt at tale jer hver dag om, hvordan netop jeres barn har haft det.

Vi har ansvaret for jeres barn, og det er derfor vigtigt, at I husker altid at sige farvel til en medarbejder, inden I går hjem med jeres barn.

Giv personalet besked, hvis det er andre end jer forældre, som henter barnet.

Vi vil meget gerne have besked, hvis jeres barn holder fri eller er sygt. I kan ringe eller sende en sms til:

Sommerfuglene:  
Mariehønsene:

89 15 93 02 eller 40 12 57 32
89 15 93 03 eller 40 12 57 34

Forældremøder

Der indbydes til forældremøde en til to gange om året.

Forældresamtaler

Kontaktpædagogen indbyder jer til forældresamtaler. Den første finder sted, når jeres barn har været i institutionen i ca. tre måneder. Temaet for denne samtale er kontaktetablering - er der skabt en god relation? Derefter tilbydes I en samtale, når barnet er omkring fireårsalderen, og en overleveringssamtale ved overgangen til skole. Sidstnævnte foregår i efteråret året før, jeres barn når skolealderen, og temaerne i samtalen er relation og leg med jævnaldrende børn, evt. sprogvurdering (TRAS) og overgang til skole.

Forældreråd og bestyrelse

Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

  • Pædagogiske principper
  • Dagtilbuddets aktiviteter
  • Anvendelse af budget
  • Ansættelse af personale