Forældresamarbejde

Her kan du læse om den daglige kontakt mellem forældre og personale, forældremøder, forældresamtaler samt forældrerådet og bestyrelsens indflydelse.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale

Vi vægter højt, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i  hos os. Vi har fokus på den daglige snak med jer omkring jeres barns trivsel og udvikling.

Vi har ansvaret for jeres barn, og det er derfor vigtigt, at I husker altid at sige farvel til en medarbejder, inden I går hjem med jeres barn.

Giv personalet besked, hvis det er andre end jer forældre, som henter barnet.

Vi vil meget gerne have besked, hvis jeres barn holder fri eller er syg. Dette registreres på Aula.

Forældremøder

Vi inviterer til forældremøder to gange om året.

Forældresamtaler

Primærvoksen inviterer jer til forældresamtaler. Den første finder sted, når jeres barn har været i institutionen i ca. tre måneder. Temaet for denne samtale er kontaktetablering. Samtalen tager udgangspunkt et pædagogisk samtaleark.

Derefter tilbydes I en samtale, når barnet er omkring fireårsalderen, og en overleveringssamtale ved overgangen til skole. Sidstnævnte foregår i efteråret året før, jeres barn når skolealderen, og temaerne i samtalen er relation og leg med jævnaldrende børn, evt. sprogvurdering (TRAS) og overgang til skole.

Forældreråd og bestyrelse

Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

  • Pædagogiske principper
  • Dagtilbuddets aktiviteter
  • Anvendelse af budget
  • Ansættelse af personale