Praktiske oplysninger

Her kan du finde information om sygdom, solcreme, påklædning, kost, fødselsdag, sprog vurdering, kørsel med børn og videooptagelser.

Hvis jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen. Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, og dels af hensyn til barnets eget velbefindende.

Børnene skal smøres ind i solcreme hjemmefra.

Vi følger rådene fra Kræftens Bekæmpelse med hensyn til ophold i skolen.

Husk, at det er vigtigt med dækkende tøj og kasket eller bøllehat.

Da børnene er ude hver dag, skal de have praktisk tøj med - tøj som også kan bruges ude og gerne må blive beskidt.

Børnene skal have skiftetøj liggende i deres rum. Vi har ofte brug for det i forbindelse med leg med vandpytter og vandhaner. Husk regntøj og gummistøvler.

Hjemmesko/skiftesko skal medbringes.

Navn i tingene kan være til stor hjælp både for os og jer som forældre.

I forbindelse med regn og sne er det jeres ansvar som forældre at sørge for, at flyverdragt, venter, hue m.m. er tørt til næste dag.

Det er forældrene, der holder orden i børnenes rum og sørger for, at der er skiftetøj i kassen. I må gerne tage kassen med hjem til opfyldning.

Det er en stor hjælp for os i forbindelse med rengøringen, hvis I sætter jeres barns fodtøj op i rummet ved afhentning.

Snore i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg. Erstat snorene med et elastik. Til at varme halsen er en elefanthue eller halsedisse god.

Børnene skal selv medbringe madpakke til frokost og frugt eller lignende til eftermiddagsmad.

Børnene får serveret mælk og vand til frokost.

Morgenmad

Børnene tilbydes morgenmad i tidsrummet kl. 06:30 og 07:30. Børnene tilbydes havregryn, cornflakes og mælk.

Kostpolitik

Vi vil gerne opfordre til, at I som forældre er opmærksomme på, at børnenes madpakker og frugtposer indeholder en sund og varieret kost.

Sundhedspolitik

Børnene tilbydes ikke slik eller kage i børnehaven. Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest, hvor I gerne må medbringe noget, som jeres barn kan dele ud. Vi opfordrer jer dog til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f.eks. frugt, popcorn, pølsehorn eller boller. Spørg gerne personalet på stuen.

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i børnehaven, men vi kommer også gerne hjem til jer. Aftal med personalet på stuen, hvordan I ønsker, at jeres barn skal fejres.

Vi synger fødselsdagssang og råber hurra.

Når jeres barn har fødselsdag, må I gerne medbringe noget, som jeres barn kan dele ud. Vi opfordrer jer dog til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f.eks. frugt, popcorn, pølsehorn eller boller.

Sprogvurdering er et tilbud. Det er jer, der ønsker, at jeres barn bliver sprogtestet. Ifølge dagtilbudsloven skal alle tre- til femårige børn tilbydes sprogvurdering.

Vi tilbyder sprogvurdering af jeres barn, når barnet tre, fire og fem år. Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS, som I vil blive præsenteret for til forældresamtalen. Ved samtalen gennemgår vi resultatet af sprogtesten. TRAS belyser områderne: Samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.

Vi bruger offentlige transportmidler, når vi er på ture væk fra Fårup. Det kan være en bus, vi selv har bestilt, eller det kan være den offentlige bus eller skolebussen.

Personalet optager og gennemser videoer som et led i det pædagogiske arbejde. Videoerne har fokus på relationen mellem børnene og den voksne og den voksnes evne til at indgå i dette samspil. Vi bruger videoerne til at dygtiggøre os.

Videooptagelser vil:

  • blive anvendt internt af personalet.
  • blive anvendt internt ved uddannelser af personalet med eksterne fagpersoner/undervisere.
  • blive behandlet som internt materiale og derfor være omfattet af reglerne om tavshedspligt.
  • blive brugt til at dele oplevelser fra hverdagen til forældrearrangementer.
  • blive destrueret efter brug, eller senest når barnet forlader institutionen.