Vores profil

Fårup Skole og Børneby har en skole, SFO og børnehave under samme tag.

Børnehaven har ca. 28 børn, SFO'en har ca. 30 indmeldte børn, og skolen har ca. 160 elever.

Skolen er en 0.-9. klasses skole, som også modtager elever fra nabolandsbyerne til overbygningen. For 0.-6. klasse dækker Fårup Skole områderne Fårup og Nørbæk og for 7.-9. klasse Fårup, Asferg, Kåtrup, Nørbæk, Gassum og Kousted.

Fællesbestyrelse, ledelse, råd og udvalg

Fårup Skole og Børneby har en fællesbestyrelse for skolen, SFO'en og børnehaven.

Fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører tilsyn med skolens og børnebyens virksomhed. Der holdes et månedligt møde, og medlemmerne deltager i udvalgsarbejde sammen med lærerne.

Skoleledelsen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for fællesbestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Pædagogisk råd er rådgivende for skolens leder og fællesbestyrelsen. Der holdes et møde om måneden, og der oprettes i årets løb en del udvalg, som udtaler sig om forskellige områder af skolens og børnebyens virksomhed.

Medarbejderudvalget drøfter de fleste forhold vedrørende undervisning, planlægning, budget, bygninger og personaleanliggender. Medlemmer er skoleinspektøren, lederen af skolefritidsordningen, skolesekretæren, pedellen, tillidsmanden, sikkerhedsrepræsentanten, én lærerrepræsentant, én pædagog og én rengøringsassistent.

Vores lokalområde

Fårup Skole og Børneby ligger i den nordvestlige del af Randers Kommune – tæt på offentlig transport og E45.

Vi har en fantastisk placering i et naturskønt område i en mindre by med flere lokale erhverv.