Udflugter

I løbet af skoletiden her på Fårup Skole og Børneby kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Det er obligatorisk for eleverne at deltage hytteture, introture, ekskursioner og lejrskole. Skolerejser er det derimod frivilligt at deltage i.

De forskellige udflugter

Hyttetur og introtur

Hytteture og introture er en del af undervisningen. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden. Der er således mødepligt for eleverne.

Formålet med turene er blandt andet at udvide elevernes læringsmiljø, trivsel og sociale fællesskab.

Hytteturen afholdes i 3. klasse og introturen i 7. klasse.

Både hytteture og introture skal afholdes i Jylland. Lærerteamet i 3. og 7. klasse beslutter destination.

Skolen yder et tilskud på 3000 kr. pr. klasse og omkostningerne ved lærernes deltagelse.

Der kan opkræves et beløb på 75 kr. pr. elev pr. dag til dækning af forplejning. Der må ikke opkræves yderligere betaling af forældrene.

Ekskursioner

Ekskursioner er en del af undervisningen. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden. Der er mødepligt for eleverne. Disse lægges bl.a. på skolens fagdage.

Lejrskole

Lejrskolen er en del af undervisningen. Forberedelse og efterbehandling foregår i undervisningstiden. Der er således mødepligt for eleverne.

Lejrskolen afholdes i 6. klasse.

Lejrskolen skal afholdes i Danmark. Lejrskole tages op på det første forældremøde i 4. klasse, hvor der drøftes destination og finansiering.

Skolen yder et tilskud på 675 kr. pr. elev og omkostningerne ved lærernes deltagelse.

Der kan maks. opkræves 75 kr. pr. elev pr. dag til dækning af forplejning. Der må ikke opkræves yderligere betaling af forældrene. De resterende udgifter kan dækkes ved hjælp af midler fra en klassekasse, skolebod og andre indtægtsgivende aktiviteter, såfremt forældrene giver deres tilsagn hertil.

Skolerejser

I modsætning til lejrskoler er det væsentlige formål med en skolerejse ikke undervisning i et emne eller lignende som led i den daglige undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning. Skolerejser er derfor et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning.

Elevernes deltagelse må derfor ikke være en nødvendig forudsætning for at kunne følge klassens undervisning, og de elever, der ikke deltager vil derfor ikke miste noget i undervisningsmæssig henseende.

Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser, men det tilstræbes, at alle elever deltager.

På Fårup Skole er det en traditionen, at 8. klasse tager til udlandet i en uge på f.eks. på storbybesøg, naturoplevelser eller teambuildingtur. Disse ture har til formål at øge den mellemfolkelige forståelse gennem kendskab til fremmede kulturer og sprog og at afprøve egne grænser mv.

Beslutningen om en kommende skolerejse tages op allerede på det første forældremøde i 7. klasse, hvor der drøftes, om klassen skal af sted, destination, formål og finansiering.

Skolen yder et tilskud på 300 kr. pr. elev og omkostningerne ved lærernes deltagelse.

Der kan maks. opkræves 75 kr. pr. elev pr. dag til dækning af forplejning. Der må ikke opkræves yderligere betaling af forældrene. De resterende udgifter skal dækkes ved hjælp af midler fra en klassekasse, skolebod og andre indtægtsgivende aktiviteter.

Almindelige bestemmelser

På hytteturen og lejrskolen forudsættes det, at lærerne som hovedregel spiser sammen med eleverne.

Forældre og elever kan oprette en klassekasse, som kan få midler fra forskellige aktiviteter, f.eks. ved overskud fra arrangementer, overskud fra elevaktiviteter og gaver (tilskud fra sponsor). Klassekassens formål tages op på det første forældremøde i 0., 4. og 7. klasse.

Weekendture, teaterture, biografbesøg, fester m.m. er i princippet skolen uvedkommende.