Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Det år hvor barnet starter i skole i august måned, tilbyder Fårup Skole og Børneby, at barnet kan gå i førskole. Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts til skolestart i august.

Førskolegruppen starter med at have aktiviteter sammen en dag om ugen, men efterhånden som skolestarten nærmer sig, bliver der aktiviteter tre-fire dage om ugen. Førskolegruppen er som regel sammen fra kl. 09.00-12.00.

Aktiviteterne i førskolegruppen er alderssvarende læringsaktiviteter, så børnenes færdigheder og kompetencer styrkes hen imod skolestarten.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning på Randers Kommunes hjemmeside.

Mål

 • At alle børn er en del af lærende fællesskaber.
 • At sikre at børneperspektivet inddrages.
 • At sikre forældreperspektivet inddrages.
 • At forberede børnene på skolestart.
 • At børnene via førskolen oplever en tryg, spændende og udfordrende overgang mellem daginstitution og skole/SFO
 • At børnene lærer skolens personale og elever at kende.
 • At opbygge et godt socialt sammenhold inden skolestart.
 • At udvikle børnene sociale kompetencer gennem legen og andre aktiviteter.
 • At der er fokus på dannelse.
 • At børnene stifter bekendtskab med skolens struktur. 
 • Introducere børnene for dagligdagen i SFO og skabe tryghed ved overgang til skole og SFO. 
 • Øve i at hvordan man færdes på skolen.
 • Øve selvhjulpenhed.

Førskolegruppen hverdag er alle ugens dage i tidsrummet 8.00-14.00. Dagens starter alle ugens dagen ud fra samme struktur. Aktiviteterne i førskolegruppen er alderssvarende læringsaktiviteter, så børnenes færdigheder og kompetencer styrkes hen imod skolestarten. 

Det arbejder vi med ud fra de pædagogiske læreplaner

 1. At lytte, når andre taler.
 2. At modtage kollektive beskeder og efterleve en kollektiv besked.
 3. At gå i dialog med både voksne og kammerater.
 4. At tro på sig selv.
 5. At vente på, at det bliver ens tur.
 6. At aflæse andres signaler.
 7. At række hånden op.
 8. Tydelig kravsætning fra de voksne side.
 9. Selvhjulpen omkring daglige opgaver.
 10. Turdage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.