Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Førskolegruppen starter med at have aktiviteter sammen en dag om ugen, men efterhånden som skolestarten nærmer sig, bliver der aktiviteter tre-fire dage om ugen. Førskolegruppen er som regel sammen fra kl. 09.00-12.00.

Aktiviteterne i førskolegruppen er alderssvarende læringsaktiviteter, så børnenes færdigheder og kompetencer styrkes hen imod skolestarten.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.