Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Det sidste år i børnehaven får børnene tilbudt at være i en førskolegruppe og er der sammen med jævnaldrende børn nogle dage om ugen.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Førskolegruppen starter med at have aktiviteter sammen en dag om ugen, men efterhånden som skolestarten nærmer sig, bliver der aktiviteter tre-fire dage om ugen. Førskolegruppen er som regel sammen fra kl. 09:00-12:00. Aktiviteterne i førskolegruppen er alderssvarende læringsaktiviteter, så børnenes færdigheder og kompetencer styrkes hen imod skolestarten.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Vi tilstræber ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.