Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Indskolingen har heldagsskole. Eleverne møder ind kl. 08:00 og får fri kl. 14:00.

Indskolingen har temadage, hvor børnene arbejder sammen i grupper evt. på tværs af klasserne under vejledning af pædagoger og lærere.

I indskolingen synger og leger vi sanglege.

Vi tager på hytteture i 3. klasse.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.