Traditioner

Fårup Skole har en masse forskellige årlige traditioner. Nogle er for alle elever og andre for bestemte grupper af elever.

På skolen har vi følgende traditioner:

  • Motionsdag for hele skolen fredag før efterårsferien. 9. klasserne har ansvaret for denne dag, lige fra planlægning til gennemførelse.
  • Fællessang før juleferien og sommerferien er gamle traditioner på skolen.
  • Skolefesten afholdes hvert år torsdag før påskeferien.
  • Skolen fejrer sin fødselsdag i august.
  • 7. klasse går luciaoptog.
  • I løbet af skoleåret bruger de fleste klasser en uge til at lave en projektopgave. I denne uge er det almindelige skema erstattet af tværfagligt arbejde.
  • Den 1. december har vi en fælles juleklippedag. Eleverne i de forskellige afdelinger af skolen aftaler en ensartet pyntning af gangene. I klasserne pyntes individuelt.
  • Tirsdag i den sidste uge før sommerferien er der idrætsdag for 0.-6. klasse i Asferg og Fårup, som et led i det gode samarbejde Fårup Skole har med Asferg Skole. Idrætsdagen finder sted på sportsbanerne i Asferg eller Fårup.