Undervisningsmiljøvurdering

Hvert tredje år laver skolerne i Randers Kommune en undervisningsmiljøvurdering, jf. Undervisningsmiljøloven. Undervisningsmiljøvurderingen genbesøges og revideres årligt.

Undervisningsmiljøvurderingen indeholder følgende:

  1. En kortlægning af: det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø
  2. En beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøet
  3. En handlingsplan for hvordan og i hvilken takt eventuelle problemer skal løses
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Du kan tilgå den enkelte skoles undervisningsmiljøvurdering nedenfor eller på den enkelte skoles hjemmeside.