Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Bogsamlingen

Skolebiblioteket har en udlånssamling på ca. 8.000 bøger. Desuden er der en klassesæt-samling, fagbiblioteker og et lærerbibliotek. Udlånsafdelingen er indrettet i forskellige afdelinger med bøger for de forskellige årgange.

Det daglige arbejde forestås af to skolebibliotekarer. Eleverne kommer en gang om ugen på skolebiblioteket sammen med deres dansklærer, hvor de har mulighed for at låne bøger både til fritid og undervisning.

Skolebiblioteket har et budget, som giver mulighed for at indkøbe ca. 350 bøger om året. Langt de fleste af disse bøger bliver udvalgt på 16 bogvalgsmøder, som afholdes af Biblioteket i Randers.

IT

I læringscentret har eleverne mulighed for at benytte internet, e-mail og forskellige opslagsværker på cd-rom, når det er relevant for undervisningen.

Der er to IT-vejledere på læringscentret.