Fårup Skole og Børneby

Kom og vær en del af et trygt børnemiljø og spændende ungemiljø. LÆRING - ENGAGEMENT - RESPEKT - ALLE BIDRAGER

Åbent hus

Kom til åbent hus på skolen mandag den 26. september 2022 kl. 17.00-18.00.

Vores profil

Fårup Skole og Børneby ligger i et naturskønt område i en mindre by med flere lokale erhverv.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale, børnehave og SFO.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.