Faciliteter

Fårup Skole og Børnebys faciliteter består af børnehavens bygninger og skolebygningerne, som har seks fløje og et aktivitetshus. Her kan du læse mere om børnebyens faciliteter.

Skolens bygninger

Skolens ældste bygninger er fra 1959, og der blevet er bygget til syv gange siden.

Der er indgang til skolebygningerne fra Skolebakken, Bakkegårdsvej, Vibevej og Gøgevej.

Afdelinger

A-fløj: Klasseværelser for 7.-9. klasse, madkundskabslokale, ungdomsvejlederkontor/sundhedsplejersken, fællesrum, læringscenter med skolebibliotek og lærerarbejdspladser (indgang fra skolegård)

B-fløj: Gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum samt depotrum (indgang fra skolegård)

C-fløj: Klasseværelser for 0.-3. klasse samt skolens SFO (indgang fra Gøgevej)

D-fløj: Kontorer, personalerum, pædagogisk værksted, Teknisk Serviceleder kontor og lærer- og pædagogarbejdspladser (indgang fra skolegård)

E-fløj: Fysiklokale, biologilokale og N/T-lokale (indgang fra skolegård)

F-fløj: Klasseværelser for 4.-6. klasse, sløjdlokale, billedkunstlokale, musiklokale, scenerum, grupperum, køkken og håndarbejdslokale (indgang fra skolegård via pergola)

Aktivitetshuset: Mødelokale/grupperum samt lærerarbejdspladser

Børnehavens bygninger

Børnehavens bygninger består af selve hovedbygningen, hvor børnehavens to grupper er i hver sin ende af huset.

Desuden er der ”det røde hus”, som anvendes til ekstra grupperum og værksted.