Faciliteter

Fårup Skole og Børnebys faciliteter består af skole, SFO og børnehave.

Skolens bygninger

Skolens ældste bygninger er fra 1959, og der blevet er bygget til syv gange siden.

Der er indgang til skolebygningerne fra Skolebakken, Bakkegårdsvej, Vibevej og Gøgevej.

Afdelinger

A-fløj: Klasseværelser for 7.-9. klasse, madkundskabslokale, ungdomsvejlederkontor/sundhedsplejersken, fællesrum, PLC med skolebibliotek og lærerarbejdspladser (indgang fra skolegård)

B-fløj: Gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum samt depotrum (indgang fra skolegård)

C-fløj: Klasseværelser for 0.-2. klasse samt skolens SFO og børnehave (indgang fra Gøgevej)

D-fløj: Kontorer, personalerum, pædagogisk værksted, Teknisk Serviceleder kontor og lærer- og pædagogarbejdspladser, førskolelokale (indgang fra skolegård)

E-fløj: Fysiklokale, biologilokale og N/T-lokale (indgang fra skolegård)

F-fløj: Klasseværelser for 3.-6. klasse, sløjdlokale, billedkunstlokale, musiklokale, grupperum, køkken og håndarbejdslokale (indgang fra skolegård via pergola)

Aktivitetshuset: Mellemrumstilbuddet samt lærerarbejdspladser