Faciliteter

Fårup Skole og Børnebys faciliteter består af skole, SFO og børnehave.

Fårup Skole har gode fysiske rammer inde og ude. Der er rummelige klasselokaler, grupperum samt up-to-date faglokaler.

Vi prioriterer digitale læremidler, og det understøtter vi ved, at eleverne har en skolecomputer og ved abonnering på adskillige digitale portaler m.v. samt interaktive tavler i undervisningslokalerne.

Der er indgang til skolebygningerne fra Skolebakken, Bakkegårdsvej, Vibevej og Gøgevej.

Afdelinger

A-fløj: Klasseværelser for 7.-9. klasse, madkundskabslokale, ungdomsvejlederkontor/sundhedsplejersken, fællesrum, PLC med skolebibliotek og lærerarbejdspladser (indgang fra skolegård)

B-fløj: Gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum samt depotrum (indgang fra skolegård)

C-fløj: Klasseværelser for 0.-2. klasse samt skolens SFO og børnehave (indgang fra Gøgevej)

D-fløj: Kontorer, personalerum, pædagogisk værksted, Teknisk Serviceleder kontor og lærer- og pædagogarbejdspladser, førskolelokale (indgang fra skolegård)

E-fløj: Fysiklokale, biologilokale og N/T-lokale (indgang fra skolegård)

F-fløj: Klasseværelser for 3.-6. klasse, sløjdlokale, billedkunstlokale, musiklokale, grupperum, køkken og håndarbejdslokale (indgang fra skolegård via pergola)

Aktivitetshuset: Mellemrumstilbuddet samt lærerarbejdspladser