Om børnehaven

Børnehavens lokaliteter er på skolen. Vi har vores egen moderniserede og skønne afdeling. Der støder op til indskolingen. Vi er glade for at være en del af skolen, fordi det giver os mulighed for at skabe et trygt miljø og give gode overgange ind i skolelivet, når den tid kommer. Vi har et tæt samarbejde med indskolingen. Når vores børnehavebørn starter i skolen kender de alle voksne og de fleste børn, og de kender skolens regler, rytmer og rutiner.

Børnehaven er normeret til 26 børn. Vi har 4 fast ansatte ansat.

Vi er funktionsopdelt og børnene er opdelt i mindre læringsgrupper sammen med sin primærvoksen.
Vi har:
Krea rummet
Aktivitetsrummet
Konstruktionsrummet
Puderummet.

Udenfor har vi:
En  ny dejlig legeplads der styrker børnenes motoriske sanser.
Et krible - krable område hvor vi dyrker forskellige ting.

Vi drager stor nytte af skolens lokaliteter. samt de naturskønne omgivelser der er i Fårup

Når jeres barn starter i Fårup Børnehave, åbner der sig en verden af nye muligheder for jeres barn.

- nye legekammerater.

- Nye voksne.

- Mange spørgsmål: Hvordan kommer mit barn til at trives?

                                Vil mit barn komme til at begå sig?

                                Har de øje for mit barn?

Vi står altid klar til en snak om dit barn.

Her i børnehaven har vi fokus på kerneopgaven som er: Læring - Tryghed - Livsduelighed.

Vi bestræber os på at skabe et godt trivsel, lærings, og udviklingsmiljø i et nært og anerkendende miljø, hvor I som forældre er vigtige aktører. 

Alle har ret til at være en del af et inkluderende fællesskab, hvilket er med til at udvikle et barns personlige og sociale kompetencer. 

Kort sagt:  Vil vil den gode relation med både barn og forældre. 

Primærvoksen
Når I kommer på første besøg i institutionen, vil I møde jeres barns primærvoksen, der viser jer rundt i børnehaven og præsentere jer for de øvrige medarbejdere. Der er sat tid af til at Primærvoksen og I kan sætte jer ned og snakke om jeres barn og opstart i vores børnehave.  Vi holder denne samtale ud fra et opstartssamtale ark. Dette gør vi for at sikre os at vi får kendskab til jeres barn og jeres familie.