Om børnehaven

Børnehaven er normeret til 50 børn. Vi har 7 fastansatte.

Vi er stueopdelt på stuerne "skovalferne" og "skovtroldene" 

Vi er lige nu 35 børn i børnehaven, 4 pædagoger hvoraf 1 er udlånt til førskolen - samt 3 medhjælpere.

På vores helt nye legeplads har vi blandt andet har fokus på børnenes motorik og sanser. Ligesom vi drager stor nytte af skolens lokaliteter og Fårups naturskønne omgivelser.

At starte i Fårup Børnehave, åbner for en helt ny verden med både

  • nye legekammerater
  • nye voksne
  • nye rutiner
  • .. og mange spørgsmål som forældre: Hvordan kommer mit barn til at trives? Vil mit barn komme til at begå sig? Har de øje for mit barn?

Vi står altid klar til en snak om dit barn.

Her i børnehaven har vi fokus på kerneopgaven som er: Læring - Tryghed - Livsduelighed.

Vi bestræber os på at skabe et godt trivsel, lærings, og udviklingsmiljø i et nært og anerkendende miljø, hvor I som forældre er vigtige aktører. 

Alle har ret til at være en del af et inkluderende fællesskab, hvilket er med til at udvikle et barns personlige og sociale kompetencer. 

Kort sagt: Vi vil den gode relation med både barn og forældre.

Primærvoksen

Når I kommer på første besøg i institutionen, vil I møde jeres barns primærvoksen, der viser jer rundt i børnehaven og præsentere jer for de øvrige medarbejdere.

Der er sat tid af til at jeres barns primærvoksen og I kan sætte jer ned og snakke om jeres barn og opstart i vores børnehave. Vi holder denne samtale ud fra et opstartssamtale ark. Dette gør vi for at sikre os at vi får kendskab til jeres barn og jeres familie.

En del af skolen

Børnehavens lokaliteter er på skolen. Vi har vores egen moderniserede og skønne afdeling, der støder op til indskolingen.

Vi er glade for at være en del af skolen, fordi det giver os mulighed for at skabe et trygt miljø og give gode overgange ind i skolelivet, når den tid kommer. Vi har et tæt samarbejde med indskolingen.

Når vores børnehavebørn starter i skolen kender de alle voksne og de fleste børn, og de kender skolens regler, rytmer og rutiner.