Om børnehaven

Her kan du læse om Fårup børnehave, som er en børnehave med to børnehavegrupper. De to børnehavegrupper ligger i hver sin ende af huset.

Når jeres barn starter i Fårup Børnehave, åbner der sig en verden af nye muligheder. En verden der byder på nye legekammerater og nye voksne. Det er nye spændende muligheder for jeres barn, men mange forældre bekymrer sig om "mit barn nu bliver set, som den lille guldklump han eller hun er, og er vores barn i stand til at begå sig sammen med så mange børn". Det er faktisk en stor udfordring for både børn, forældre og personale.

Først og fremmest skal Fårup Børnehave være et trygt sted, hvor børnene trives. Dette er grundstenen for, at børnene kan lære og udvikle sig. Derfor er det personalets opgave at skabe et godt trivsels-, lærings- og udviklingsmiljø for børnene. Dette skal ske med respekt for det enkelte barn og dets familie og gøres bedst i tæt dialog og samarbejde med jer - baseret på åbenhed og ærlighed. Det er en forudsætning for, at barnet får så god en dag som muligt.

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer børnene imellem og mellem de enkelte børn og voksne. Det at være en del af et inkluderende fællesskab udvikler barnets personlige og sociale kompetencer, hvilket har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer.

Kontaktpædagog

Når I kommer på første besøg i institutionen, vil I møde jeres barns kontaktpædagog, som vil vise jer rundt i børnehaven og præsentere jer for de øvrige medarbejdere. Kontaktpædagogen kan samtidig få informationer om jeres barn.

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest sammen med jeres barn for at give barnet den største tryghed, og det er også den medarbejder, I som forældre især kan henvende jer til. Når jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen.