Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi har udarbejdet en skriftlig, pædagogisk læreplan, der udgør rammen for alle vores børn læring. I kan læse nærmere om vores pædagogiske læreplan her.

Blomsten der viser 3 centrale dele der er udgangspunktet når den pædagogiske læreplan. Det fælles pædagogiske grundlag De 6 lærerplanstemaer Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring